Ontslag van boedelbeschrijving en staat

Artikel 600 BW legt de vructgebruiket de verplichting op om bij de aanvang van het vruchtgebruik boedelbeschrijving van de roerende goederen en een staat van de onroerende goederen te laten opmaken.

Er wordt aangenomen dat bij vrijstelling van deze verplichting, de naakte eigenaar nog wel het recht heeft de boedelbeschrijving en de staat de laten opmaken, maar dan wel op zijn eigen kosten.

Indien het vruchtgebruik een wettelijk vruchtgebruik van de langstlevende (huwelijks)partner betreft, kan er steeds het opmaken van een boedelbeschrijving en staat worden gevorderd volgens  artikel 745ter BW.

Vruchtgebruik 2007: topics - dialogen - clausules