verdeling

Wetgeving inzake verdeling

Burgerlijk Recht
Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek 3 - Titel I. - Erfenissen: Hoofdstuk VI. - Verdeling en inbreng:
Afdeling I. - De rechtsvordering tot verdeling en haar vorm

Belgisch Burgerlijk Wetboek - Huwelijksvermogensstelsels - Wettelijk stelsel : Ontbinding van het wettelijk stelsel: Verdeling


Gerechtelijk privaatrecht
Ger.W.: Burgerlijke rechtspleging : Bijzondere rechtsplegingen : Hoofdstuk VI. - Verdeling en veiling van onverdeelde goederen

Belgisch Gerechtelijk Wetboek - Deel V : Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling: Hoofdstuk 8:  Rangregeling

Fiscaal recht
Wetboek registratierechten: Hoofdstuk IV - Vaststelling van de rechten: Afdeling X : Verdelingen