Het ontstaan van erfdienstbaarheden door verjaring

Enkel voortdurende zichtbare erfdienstbaarheden kunnen door dertigjarig bezit worden verkregen.

Niet-voortdurende en niet-zichtbare erfdienstbaarheden kunnen ingevolge  artikel 691 BW slechts door een titel worden verkregen.
Erfdienstbaarheden 2007: topics - dialogen - clausules

Examenvraag notariaat : 2006