Verjaring inzake erfdienstbaarheden

Ontstaan door verjaring - Tenietgaan door onbruik

Enkel voortdurende, zichtbare erfdienstbaarheden kunnen door dertigjarig bezit worden verkregen (artikel 690 BW).

Inzake niet-voortdurende erfdientbaarheden en niet-zichtbare erfdienstbaarheden is een titel vereist ( Artikel 691 BW).
Erfdienstbaarheden 2007: topics - dialogen - clausules