Boek II: Titel IV. Erfdienstbaarheden of grondlasten :  Hoofdstuk III. Erfdienstbaarheden die door 's mensen toedoen gevestigd worden

Afdeling IV. Hoe erfdienstbaarheden teniet gaan

Artikel 706 anno 2007:

Een erfdienstbaarheid gaat teniet door het niet uitoefenen daarvan gedurende dertig jaren.

Rechtsleer

law - property - limitation