law - property - limitation

Vaak roept men de verkrijgende verjaring in als titel voor onroerend goed. Maar werkt het ook echt zo?
Het gaat hier om verkrijgende verjaring wegens ongestoord bezit sedert meer dan 30 jaar

Voor de notaris geen zorgeloze aangelegenheid.

Wie zijn eigendomsrecht verliest kan een proces op gang brengen voor het gerecht. Maar wie zich beroept op de verkrijgende verjaring kan niet zomaar naar de rechter stappen om een vonnis te vragen waarin de verkijgende verjaring wordt vastgesteld.

Voor de notaris is het veiliger om zich op een vonnis te kunnen beroepen om bij de overdracht van een onroerend goed, de verkijgende verjaring als eigendomstitel te aanvaarden. Maar goed, dergelijk vonnis kan dus niet zomaar verkregen worden door diegene die zich erop beroept.

Clausule in een notariële akte:
"De verkoper is eigenaar van het bij deze verkochte goed, ingevolge een ongestoord, ondubbelzinnig, openbaar en niet onderbroken bezit met animo domini, gedurende meer dan dertig jaar."
Dit kan problemen veroorzaken.