Wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht

(Journal officiel du royaume des Pays-Bas, 1824, nr. 14) - Wettekst anno 2006

Artikel 1 :

Artikel 2 : duur

Art. 3

Art. 4

Artikel 8 : vergoeding voor gebouwen, werken en beplantingen


Artikel 16 :

Artikel 17 : afwijken bij overeenkomst

Artikel 18 : einde van de erfpacht