Wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht


Art. 18
   Erfpachtsregt gaat op dezefde wijze als het regt van opstal verloren.