meerderheid

Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2007:
Boek 2 -
Titel II. Eigendom
Hoofdstuk III. Medeëigendom
Afdeling II. Gedwongen medeëigendom van gebouwen of groepen van gebouwen
Onderafdeling III. Beheer van het gebouw of van de groep van gebouwen
Art. 577-6
...
§ 6.   De beslissingen van de algemene vergadering worden bij volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige of de vertegenwoordigde medeëigenaars genomen, tenzij wanneer de wet of de statuten een gekwalificeerde meerderheid of de éénparigheid vereisen.