De meerderheid

Meerderheid is de helft plus 1, omdat bij 50/50 er geen meerderheid is.

Een 3/4de meerderheid is 75/100 omdat er reeds een meerderheid is, ook al heeft men maar 75/100 en geen 75 plus 1 op 100.

2747.com / law / property / majority

contact

Appartementenrecht

Woninghuur

Zakenrecht

Burgerlijk recht

Inzake ongedwongen mede-eigendom speelt de regel van de unanimiteit omdat men steeds de uit onverdeeldheidtreding kan vragen.

Bij gedwongen mede-eigendom kan men de uit onverdeeldheidtreding niet vragen, en daar speelt de regels van de unanimiteit dus zeker niet steeds. In een appartemenstgebouw wordt normaal meerderheid tegen minderheid beslist, maar voor een aantal beslissingen legt de wet horgere minimale meerderheidsvereisten op in artikel 577-7 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006.

Zie ook inzake vennootschappen en het parlement.

Examenvraag anno 2003

I.5.    Een herenwoning te Waterschei wordt bij akte van 21 februari 2002 onderworpen aan het statuut van de gedwongen medeŽigendom.
Het reglement bevat geen strengere voorwaarden dan deze door de wet vereist. Aan het gelijkvloerse appartement worden 400 duizendsten en aan elk van de drie appartementen op de verdiepingen 200 duizendsten in de gemene delen toegekend.
Thans wenst de eigenaar van het gelijkvloerse appartement dit uit te breiden door een deel van de gemene gang te kopen en in zijn privatief gedeelte in te lijven. Alleen de eigenaar van de derde verdieping verzet zich hiertegen.
Notaris Jan Kazaek te Genk, wordt gelast de koopakte voor te bereiden. Kan hij de akte verlijden? Motiveer uw antwoord.