Afstand van natrekking ten voordele van de gemeenschap


Men doet dit anno 1995 via een wijziging van het huwelijksstelsel.

In afwijking van artikel 1400, lid 1 BW zullen de toebehoren van eigen onroerende goederen, zoals opstallen (de gebouwen, werken en beplantinge, constructies), op een thans nog onbebouwd perceel grond dat eigen is aan een der echtgenoten, niet eigen zijn.