Tegenwerpelijkheid inzake erfdienstbaarheden

Overschrijving op het hypotheekkantoor is in principe vereist.

De overschrijving waarborgt de tegenwerpelijkheid tegen derden.

Maar die derden moeten wel te goeder trouw zijn inzake de erfdienstbaarheid om zich op de niet-tegenwerpelijkheid ingevolge het gebrek aan overschrijving op het hypotheekkantoor te kunnen beroepen. Deze regeling is te vinden in artikel 1 hypotheekwet.
Erfdienstbaarheden 2007: topics - dialogen - clausules