Eigendomsrecht in Belgie

Onroerende eigendom

Recht van natrekking

 

Roerende eigendom

Bezit geldt als titel

 

Mede-eigendom

Gewone of toevallige mede-eigendom: ingevolge erfenis, echtscheiding

Vrijwillige mede-eigendom: gezamenlijke aankoop met uitsluiting van alle verdeling

Verplichte mede-eigendom: appartementenrecht

 

2747.com / law / property / ownership

contact

Zakenrecht

Het opstellen van notariele akten

Burgerlijk Recht

Fiscaal recht

Artikel 544 Belgisch Burgerlijk Wetboek

Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen.