Recht van doorgang

Erfdienstbaarheden die door mensen zijn gevestigd

Deze moeten zijn overgeschreven op het hypotheekkantoor om tegenstelbaar te zijn aan derden. Ze worden dus gevestigd door een titel. Zo kan men een recht van doorgang hebben over het aanpalende perceel grond. Men zal dit recht behouden, ook al heeft men een andere doorgang tot de openbare weg. Men zal het recht van doorgang niet kunnen verkrijgen door verkrijgende verjaring aangezien het geen zichtbare en voortdurende erfdienstbaarheid is en alleen deze erfdienstbaarheden door verjaring kunnen verkregen worden.

Recht van uitweg

Een recht van uitweg is iets dat men bij de rechter kan gaan vorderen en dat de rechter kan toestaan. Het is voor situaties waarin iemand is ingesloten geraakt en geen of bijna geen toegang meer heeft tot de openbare weg. In dat geval kan de rechter toestaan dat men via aanpalende percelen tot op de openbare weg zal kunnen komen. Dit recht van uitweg vervalt dan ook zodra de eigenaar terug via ergens anders terug normaal kan geschikken over een toegang tot de openbare weg.

 

2747.com / law / property / right of way

contact