Erfdienstbaarheden

Erfdienstbaarheden door de wet gevestigd

- Recht van uitweg

- Dakdrop

- Zichten en luchtscheppingen

 

Erfdienstbaarheden door mensen gevestigd

Overschrijving op het hypotheekkantoor

Voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden

Zichtbare en onzichtbare erfdienstbaarheden

 

Vestiging van erfdienstbaarheden door verjaring

Alleen voor zichtbare en voortdurende erfdienstbaarheden

2747.com / law / property / servitude

contact

Zakenrecht

Burgerlijk recht

Het opstellen van notariele akten