Vrijstelling van borgstelling

Artikel 601 BW voorziet de verplichting van borgestelling voor de vruchtgebruiker, maar ook de mogelijkheid om ervan te worden vrijgesteld.

In tegenstelling tot voor vrijstelling van boedelbeschrijving en staat, bestaan er geen bijzondere verplichtingen inzake het vruchtgebruik van de langstlevende (huwelijks)partner.


Vruchtgebruik 2007: topics - dialogen - clausules