HOOFDSTUK XVII : DOOR DE ONTVANGERS TE VERSTREKKEN INLICHTINGEN


Artikel 144 Vlaamse Wetboek Successierechten

De ontvangers der successierechten zijn ertoe gehouden, op eenvoudig verzoek, aan alle personen, tegen een door de Minister van Financiën vast te stellen retributie, de eigendomstitels van de in het ambtsgebied van hun kantoor gelegen vaste goederen te doen kennen.

Commentaar
Dit is het zogenaamde eigendomsattest.