Wetboek successierechten
HOOFDSTUK XVII : DOOR DE ONTVANGERS TE VERSTREKKEN INLICHTINGEN
Volledige wettekst - inhoudstafel:

Artikel 143

Artikel 144

Artikel 145

Artikel 146

Artikel 146bis