2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

Vruchtgebruik is een deel van het eigendomsrecht (art. 578 BW)

Het ontstaan van vruchtgebruik (art. 579 BW)

De langstlevende echtgenoot erft een vruchtgebruik op de nalatenschap van de huwelijkspartner.

De vruchtgebruiker moet een boedelbeschrijving laten maken van de roerende goederen bij de aanvang van het vruchtgebruik.

Van de onroerende goederen moet hij een staat laten opmaken.(art. 600 BW)  Bovendien moet de vruchtgebruiker een borgstelling verschaffen. (art. 601 BW)


Waarde van vruchtgebruik


Het 'klein vruchtgebruik' of recht van gebruik