Vruchtgebruik

BW: Boek 2 : Titel III. - Vruchtgebruik, gebruik en bewoning
Hoofdstuk I. - Vruchtgebruik
Art. 578
   Vruchtgebruik is het recht om van een zaak waarvan een ander de eigendom heeft, het genot te hebben, zoals de eigenaar zelf, maar onder verplichting om de zaak zelf in stand te houden.


Het recht van vruchtgebruik is een recht dat men heeft op een zaak. Daarom is het een zakelijk recht.

Er is een beperkte lijst van zakelijke rechten in het Belgische recht.
Andere zakelijke rechten zijn:
- het eigendomsrecht,
- het recht van bewoning en het recht van gebruik (ook genaamd 'klein vruchtgebruik'),
het recht van opstal,
- het recht van erfpacht,
- en tot slot zijn de erfdienstbaarheden ook zakelijke rechten.

Naast zakelijke rechten die men op een zaak kan doen gelden, kent het belgische recht ook vorderingsrechten die men slechts tegen een bepaald persoon kan dien gelden.