Vruchtgebruik
BW: Boek 2 : Titel III. - Vruchtgebruik, gebruik en bewoning
Hoofdstuk I. - Vruchtgebruik
Art. 579 BW
Vruchtgebruik wordt gevestigd door de wet of door de wil van de mens.


Voorbeelden van door de wet gevestigd vruchtgebruik:
- art. 745 bis BW : het erfrecht van de langstlevende echtgenoot
- art. 754 BW: de overblijvende ouder die zijn enig kind overleeft erft vruchtgebruik op 1/3de deel van de goeden die hij niet in eigendom verkrijgt.


Voorbeelden van door de wil van de mens gevestigd vruchtgebruik:
- schenking met voorbehoud van vruchtgebruik
- gesplitste aankoop van vruchtgebruik en blote eigendom

Vruchtgebruik kan gevestigd worden op alle soorten roerende of onroerende goederen (art. 581 BW)