law - public -  debt


Belgie


Bij de invoering van de euro had Belgie een te hoge staatsschuld. De regel was 60 procent van het Bruto Nationaal Product, maar Belgie had veel meer staatsschuld.

In 2010 blijft de Belgische staatsschuld hoog. Ze is ongeveer gelijk aan het Bruto Nationaal Product. Ze bedraagt ongeveer 460 miljard euro in 2010.


This page in English