law - public - funeral

6 JUNI 2008 Omzendbrief BB 2008/04 en 27 JUNI 2008 Omzendbrief BB 2008/05

terzake de wijziging van het Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, bij het Decreet van 18 april 2008

(het Decreet van 16 januari 2004: B.S., 10 februari 2004; het Decreet van 18 april 2008: B.S., 26 mei 2008;

deze Omzendbrieven: B.S., 14 juli 2008, 36888 én B.S., 15 juli 2008, 37100).

De belangrijkste wijzigingen ingevolge het Decreet van 18 april 2008 worden in deze Omzendbrief toegelicht, het zijn :

(a) het vrij vervoer van een stoffelijk overschot wordt mogelijk gemaakt;

(b) de toestemming tot begraving wordt geregeld; en

(c) de mogelijkheid om een symbolisch gedeelte van de as van een familielid mee te nemen wordt uitgebreid tot familieleden van de 2de graad.