Belgisch Publiekrecht

Administratief recht: Openbaarheid van bestuur, Talen in bestuurszaken, Openbare instellingen en autonome overheidsbedrijven, Intercommunales

Milieurecht: Afval, water, lucht, geluid, natuurbehoud

Staatsrecht: Grondwet, Gemeenschappen en Gewesten, Provinciewet, Gemeentewet

Bestuursrecht: Notarieel bestuursrecht, Stedenbouw en ruimtelijke ordening, Monumenten, landschappen en stadsrenovatie, Erediensten, Overheidsgoederen, O.C.M.W., Dijken, polders en wateringen, Onteigeningen, Begraafplaatsen en lijkbezorging, Gezondheidsrecht, Huisvesting

Strafrecht: verkeersrecht

Fiscaal recht: inkomstenbelasting, registratierecht, successierecht, douane, milieubelasting

 

2747.com / law / public / law

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht
Fiscaal recht Vennootschapsrecht
Internationaal recht Gerechtelijk recht