Controlerecht in het parlement en de gemeenteraad.

Bescherming van minderheden.


Anti-discriminatie.