Beslag op onroerende goederen

1. Ingeval van uitvoerend beslag op onroerende goederen moet men eerst aan zijn schuldenaar een bevel tot betalen betekenen

2. Pas ten vroegste 15 dagen later en uiterlijk 6 maanden na zijn bevel tot betalen, mag de schuldeiser een beslagexploot laten betekenen aan zijn schuldenaar.

3. Dit beslagexploot wordt overgeschreven op het hypotheekkantoor.

4. De overschrijving op het hypotheekkantoor maakt het beslag tegenstelbaar.

5. Wanneer er beslag ligt op een onroerend goed, kan het slechts verkocht worden met instemming van de beslaglegger.

6. Het is ook mogelijk een bewarend beslag te leggen op onroerende goederen

Zie ook: VASTGOEDRECHT - uitvoerend beslag

Zie ook: BESLAGRECHT

Zie ook: FAILLISSEMENT