Indien de meerwaarde op de vervreemding van een gebouwd onroerend goed belast wordt (omwille van vervreemding binnen de 5 jaar), zal dit normaal gezien zijn aan 16,5%.

In afwijking van de artikelen 130 tot 168, zijn afzonderlijk belastbaar, behalve wanneer de aldus berekende belasting, vermeerderd met de belasting betreffende de andere inkomsten, meer bedraagt dan die welke zou voortvloeien uit de toepassing van de evenvermelde artikelen op het geheel van de belastbare inkomsten :
4į tegen een aanslagvoet van 16,5 pct. :
e) de in artikel 90, 10į vermelde meerwaarden ;
(Bron: artikel 171 Wetboek inkomstenbelasting voor inkomsten van het jaar 2003 - Bijzondere stelsels van aanslag - afzonderlijke aanslagen)