In een vennootschap verhogen meerwaarden de winst

Tenzij men de meerwaarde terug investeert in de vennootschap.