law - real estate - code

15 juli 1997 - DECREET HOUDENDE DE VLAAMSE WOONCODE

( B.S. 19 augustus 1997 )

2008

GEWIJZIGD BIJ :
Decr. 17 maart 1998,  B.S. 17 april 1998
        wijzigt de artikelen 30, 34, 42,75 en 103

Decr. 18 mei 1999, B.S, 8 juli 1999
         wijzigt de artikelen 13, 46, 85, 86, 87, 88 en 90

Decr. 18 mei 1999, B.S.  15 juli 1999
         wijzigt artikel 21

Decr. 8 december 2000, B.S. 13 januari 2001
         wijzigt de artikelen 72, 78, 81, 82, 91 en 99

Decr. 20 december 2002, B.S. 31 december 2002
         wijzigt de artikelen 45, 78 en 80
         voegt de artikelen 77bis, 77ter, 77quater, 77 quinquies en 77 sexies in

Decr. 27 juni 2003, B.S. 12 september 2003
         wijzigt artikel 52

Decr. 19 maart 2004, B.S. 13 juli 2004
         wijzigt de artikelen 2, 4, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 40 tot en met 49, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 75, 77quinquies, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 91, 93, 97, 100, 103, 106 en 107
         voegt de artikelen 29bis, 29ter, 58bis en 59bis in
         heft de artikelen 30 tot en met 39, 109 en 113 op

Decr. 7 mei 2004, B.S. 5 augustus 2004
         wijzigt artikel 20

Decr. 24 december 2004, B.S. 31 december 2004
         wijzigt artikel 2

Decr. 24 december 2004, B.S. 21 februari 2005
         wijzigt de artikelen 34 en 45

Decr. 15 juli 2005, B.S. 12 september 2005
         wijzigt  artikel 45 en artikel 17 van het decreet van 19 maart 2004
         voegt artikel 45bis in

Decr. 24 maart 2006, B.S. 14 juni  2006 (err. BS 13 juli 2006)
         wijzigt de artikelen  2,15, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,            
        38, 39, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 75, 78, 79, 84, 85, 91, 93, 97, 100, 103,

        106, 109, 113 en 114
         voegt de artikelen 29bis,40 tot en met 49 in
         heft de artikelen 40 tot en met 49, 67, 77bis tot en met 77sexies, 107, 108 en 111 op

Decr. 16 juni 2006, B.S., 9 februari 2007
         wijzigt de artikelen 2, 85, 86 en 87

Decr. 7 juli 2006, B.S., 5 oktober 2006
        wijzigt de artikelen 15 en 20
         voegt de artikelen 20bis en ter in


Decr. 15 december 2006, B.S. 19 februari 2007
        wijzigt de artikelen 2, 4, 82, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 99, 100 en 114
        heft artikel 101 op
        voegt artikel 102bis in

Decr. 22 december 2006, B.S. 29 december 2006
        wijzigt de artikelen 8, 14 en 78

Decr. 22 december 2006, B.S. 10 januari 2007
        wijzigt artikel 21

Decr. 27 april 2007, B.S. 29 juni 2007
        wijzigt artikel 32

Decr. 25 mei 2007, B.S. 24 juli 2007
        wijzigt de artikelen 85, 86 en 89
        heft de artikelen 85, §2 en §3, 87 en 88 op

Decr. 29 juni 2007, B.S. 14 september 2007
        wijzigt de artikelen 28, 64 en 102bis

Decr. 29 februari 2008, B.S. 26 maart 2008
        wijzigt de artikelen 85 en 86