Vlaamse Wooncode - INHOUDSTAFEL 2008

TITEL VI : INSTRUMENTEN VAN HET WOONBELEID

HOOFDSTUK VI : ANDERE INSTRUMENTEN

Afdeling 1. Recht van voorkoop

Artikel 85

Artikel 86 :  Bij een openbare verkoop ....

Artikel 87 :  Bij verkoop uit de hand ...

Artikel 88 : In geval van miskenning van het recht van voorkoop

Artikel 89 :

Afdeling 2. Sociaal beheer van woningen