Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van 10 maart 1981

Hoofdstuk VI. Bijzondere voorschriften betreffende zekere oude elektrische installaties

Art. 276 : Controlebezoek van laagspanningsinstallaties vóór elke verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet

Art. 276bis : Controleonderzoek van laagspanningsinstallaties bij de verkoop van een wooneenheid

Art. 277 : Latere controlebezoeken

Art. 278 : Afwijkende beschikkingen
  
Art. 279 : Installaties in overtreding bij het controleonderzoek

Wetsgeschiedenis: Hoofdstuk VI (art. 276-279) ingevoegd bij art. 2 K.B. 1 juli 1992 (B.S., 4 augustus 1992).