Belgisch Gerechtelijk Wetboek - Deel V : Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling:  Titel III. Gedwongen tenuitvoerlegging

Hoofdstuk. - Uitvoerend beslag op onroerend goed

...
  Art. 1563. De schuldeiser kan de vervolgingen tot uitwinning van de onroerende goederen waarop het geen hypotheek heeft, niet beginnen dan ingeval de goederen waarop hij hypotheek heeft, ontoereikend zijn.

  De waarde van de goederen wordt, indien het gebouwde eigendommen betreft, geschat op twintigmaal, en, indien het opgebouwde eigendommen betreft, op dertigmaal het kadastraal inkomen.

  De schuldeiser die gebruik wil maken van dit recht, dient daartoe een getuigschrift in bij de rechter.

 Hij legt daarbij over:
  1° een uittreksel uit de kadastrale legger;
  2° het getuigschrift van de hypotheekbewaarder, bedoeld in artikel 1430.
  Tegen de beschikking van de rechter is generlei voorziening toegelaten.

Commentaar