Belgisch Gerechtelijk Wetboek - Deel V : Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling:  Titel III. Gedwongen tenuitvoerlegging

Hoofdstuk. - Uitvoerend beslag op onroerend goed

...
Art. 1581. De uitgifte van de beschikking tot benoeming van de notaris die belast is met de veiling of de verkoop uit de hand van de in beslag genomen goederen, wordt hem binnen de vijftien dagen na de uitspraak tegen eenvoudig ontvangbewijs ter hand gesteld.

Bij verhindering van de notaris voorziet de rechter op verzoekschrift in zijn vervanging.

De griffie doet de naam van de aangewezen notaris vermelden op het bericht van beslag.

Wetsgeschiedenis