income tax
Wetboek van de inkomstenbelastingen : Titel II. Personenbelasting (art. 3 - 178)
Hoofdstuk II : Grondslag van de belasting

Afdeling II. Inkomen van onroerende goederen

Onderafdeling I : Belastbare inkomsten


Onderafdeling II : Vrijgestelde inkomsten


Onderafdeling III : Vaststelling van het netto-inkomen

Artikel 13

Artikel 14