Het sluiten van een vastgoedcontract door een minderjarige

De aankoop van een onroerend goed door een minderjarige

De verkoop van een onroerend goed door een minderjarige

Schenkingen aan minderjarigen

Procedurele aspecten van de machtiging door de Vrederechter

Het sluiten van een kredietovereenkomst door een minderjarige

Verbintenisrechtelijke aspecten

2747.com / law / real estate / minor

contact

Notarieel koop-verkooprecht

Schenkingen

Huurrecht

Notarieel Gerechtelijk privaatrecht