Monumenten en landschappen: een geklasseerd eigendom

1. In een akte van overdracht van een geklasseerd eigendom moet er melding worden gemaakt van de klassering

2. Na de overdracht moet het bestuur van Monumenten en Landschappen worden in kennis gesteld van de overdracht.

3. Alvorens een akte overdracht te verlijden moet de notaris een stedebouwkundig attest aanvragen.