Decreet Vlaamse regering van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stad- en dorpsgezichten

Belgisch Staatsblad 22 april 1976

Artikel 11

 

Bij ovedracht van een beschermd monument of van een in een beschermd stads- of dospsgezicht gelegen onroerend goed moet de instrumenterende ambtenaar verplicht vooraf een stedebouwkundig attest aanvragen en in de overdrachtsakte vermelden dat bedoeld monument of onroerend goed beschermd is.

 

De instrumenterende ambtenaar deelt deze overdracht mee aan de betrokken buitendienst van het Bestuur Monumenten en Landschappen.