De notaris en stedenbouwkundige informatie in de akte

Bij de verkoop van vastgoed is de notaris verplicht de stedenbouwkundige bestemming van het goed in de akte op te nemen.

Milieu en Ruimtelijke Ordening thans bevoegdheden zijn van de gewesten

Voor Vlaanderen zijn er de verplichtingen opgenomen in het DORO (Decreet Ruimtelijke Ordening).