Vastgoed en de notaris in Vlaanderen

1. Milieu en Ruimtelijke Ordening zijn thans gewestbevoegdheden

2. De notaris moet artikel 99 DORO opnemen in de akte

2. De notaris zal vele bepalingen over ruimtelijke ordening in de akte opnemen