De notaris en vastgoed: Milieu en Ruimtelijke Ordening

Het Vlaamse Gewest is bevoegd.