Buitengebruikstelling van een mazouttank

Buitengebruikstelling: Als een ondergrondse mazouttank niet meer gebruikt wordt gebruikt laat de Vlaamse Milieuwetgeving (VLAREM) hierover geen twijfel bestaan. Er zijn twee mogelijkheden: ofwel moet je de tank uitgraven, ofwel moet je hem na reiniging opvullen met zand, schuimbeton of pu-schuim: binnen 36 maanden na buitengebruikstelling.

Buiten gebruik gestelde tanks

Moeten ONMIDDELLIJK geledigd en gereinigd worden en indien technisch mogelijk verwijderd worden. Dwz het mangat OPEN MAKEN en één persoon begeeft zich in de tank om de reiniging uit te voeren. Lekken dienen gemeld te worden aan Aminal of de Milieu dienst van Uw gemeente. Indien in een waterwinningsgebied ook deze dienst. De tank moet onmiddellijk leeggepompt, gereinigd worden en verwijderd.

De Stookolietanks in Vlaanderen

1. Men dient te beschikken over een groene dop op zijn stookolietank

.

Contacteer de auteur van deze pagina.

2747.com / 2747 / law / marriage / separate property