Een verkaveling

Reeds in de Stedebouwwet van 1962 was de mogelijkheid voorzien om gronden te verkavelen. Dit geeft de koper zekerheid over de mogelijkheid om op de door hem aangekochte grond te bouwen.

In het Vlaamse Gewest is than een eigen regelgeving in verband met verkavelingen van toepassing.