Een verkaveling in het Vlaamse Gewest

1. Binnen de 5 jaar moet men 1/3de van de kavels 'verkocht' hebben. Binnen de 10 jaar moet men 2/3de deel van de kavels verkocht hebben.

2. Voor verkavelingen waar werken moeten worden uitgevoerd heeft men 5 jaar voor de werken, 10 jaar om 1/3de van de opercelen te verkopen, en 15 jaar om 2/3de van de percelen te verkopen.

3. Overgangsmaatregel

4. Wie gewoon 2 stukken grond verkoopt, niet bedoeld om op te bouwen geldt een andere regeling.