De Stedebouwkundige vergunning

De materie van de Ruimtelijke Ordening is thans een bevoegdheid van de Gewesten.

In Vlaanderen bestaat het DORO (Decreet Ruimtelijke Ordening) in geco÷rdineerde versie

1. Voor het bekomen van een bouwvergunnig doet U best beroep op een architect.