architect

Voor het bekomen van een 'bouwvergunning', doet u best beroep op een architect.

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door dhr. en mevr.  - met adres  , ontvangen.

Een bewijs van ontvangst van die aanvraag werd afgegeven op ..2002.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres .. en met kadastrale omschrijving ..

Het betreft een aanvraag tot het regulariseren van een overdekt terras en een bergplaats.

...

Bijgevolg beslist het college van burgemeester en schepenen in de zitting van 1 september 2002 het volgende:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning tot regularisatie van hogergemelde constructies af aan de aanvrager.

 

Getekend

De secretaris                   De burgemeester

Voor eensluidend afschrift