De Stedebouwkundige vergunning in Vlaanderen

De materie van de Ruimtelijke Ordening is thans een bevoegdheid van de Gewesten.

1. In Vlaanderen bestaat het DORO (Decreet Ruimtelijke Ordening) in geco÷rdineerde versie

2. In artikel 99 van het DORO vinden we de lijst van werken die vergunningsplichtig zijn

3. In overeenkomsten betreffende vastgoed moet artikel 99 DORO door professionelen in vastgoed voluit worden opgenomen