Decreet Ruimtelijke Ordening

Rond de milleniumwisseling kwam in Vlaanderen een eigen regelgeving in verband met de bouwvergunningen tot stand. Maar uitvoering van deze wetgeving laat op zich wachten. De gemeenten zijn nog niet klaar met het opstellen van registers waarin de juiste stedenbouwkundige informatie zou moeten staan.