Ruimtelijke Ordening

Thans is dit een bevoegdheid van de Gewesten:

- Vlaanderen

 

In 1962 werd de Wet op de Stedenbouw ingevoerd.

 

Zie ook VASTGOED - monument - landschap - archeologie