Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen

 

1. Artikel 99 DORO moet steeds worden opgenomen ook in de compromis

 

 

Zie VASTGOED - verkaveling