law - real estate - realtor

Koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van
DE BEROEPSTITEL EN VAN DE UITOEFENING VAN HET BEROEP VAN VASTGOEDMAKELAAR
(gecoordineerde wettekst de dato begin 2009)

Wie een diploma rechten heeft moet enkel een stage van 1 jaar doen bij een stagemeester.

Men zal tijdens de stage een bijkomende opleiding moeten volgen en een bekwaamheidsproef moeten afleggen.

Nadat men deze stage doorlopen heeft, met de nodige verplichtingen verbonden aan deze stage, kan men zijn inschrijving als zelfstandig vastgoedmakelaar bekomen.